1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti Cevaplı Test Sunu

Başlatan yasinanlan, 23 Ekim 2019, 13:43

« önceki - sonraki »

yasinanlan

1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti Cevaplı Test Sunu

I. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etmişti. Ancak, İttihatçıların Alman hayranlığı ve savaşı onların kazanacağına olan inançları, OsmanlI'yı Almanya yanında savaşa sokmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin bu savaştan beklentileri arasında yer almaz?
Almanya'ya ekonomik destek sağlamak
  Pantürkizm idealini gerçekleştirmek
 Osmanlı Devleti'ni eski gücüne ulaştırmak
 Kaybettiği topraklan geri almak

Osmanlı Hükümeti I. Dünya Savaşı'na katılma kararı alınca Şeyhülislam 7 Kasım'da bütün Müslümanları bu "kutsal savaş"a çağıran bir fetva vermiş 11 Kasım'da da Sultan Reşat bir Hattı-hümayun yayımlayarak yeryüzündeki 300 milyon Müslümanı din düşmanlarına karşı ortak savaşa davet etmiştir.
Bu bilgilere bakarak OsmanlI Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Denge politikası izlemiştir.
Tarafsızlığını korumuştur.
İslam dünyasını İtilaf Devletlerine karşı birleştirmek istemiştir.
Kaybettiği toprakları geri almayı başarmıştır.