8.SINIF DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI ÜNİTESİ ETKİNLİK ÇALIŞMASI

Başlatan alagöz, 13 Nisan 2019, 13:41

« önceki - sonraki »

alagöz

8.SINIF DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI ÜNİTESİ ETKİNLİK ÇALIŞMASI

A) VERİLEN BİLGİLERİN DOĞRU VEYA YANLIŞ OLDUĞUNU İLGİLİ BÖLÜME İŞARETLEYİNİZ?
DOĞRU YANLIŞ
Cumhuriyet'in ilanından sonra kurulan ilk parti Demokrat Parti'dir.
Demokrasilerden mutlaka birden fazla siyasi parti olmalıdır.
Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kurucusu Kazım Karabekir'dir.
Liberal ekonomi de yatırımları devlet yapar.
Sivil toplum kuruluşları demokratik hayatı zenginleştirir.
Demokrasi düşünce ve ifade özgürlüğünü destekler.
Ülkeyi yöneten partiye muhalefet partisi denir.
Mustafa Kemal'e 1926 yılında Bursa'da suikast planlayanlar olmuştur

B)AŞAĞIDA VERİLEN KELİMELERDEN UYGUN OLANLARI BOŞLUKLARA YERLEŞTİRİNİZ?
İktidar - Devletçilik - Terakkiperver - Üniter- Ali Fethi Okyar
Menemen Olayı - Jeopolitik - Müdafaa-i Hukuk - Halk Meclisi
15 Temmuz - İngiltere - İtalya - Ekonomi - Çok Partili Hayat -İzmir
1-Cumhuriyet Halk Fırkası ekonomide ..................................anlayışını savunmuştur.
2-......................................yapı ülkemizin bölünmez bütünlüğünü ifade eder.
3- I.TBMM'de ülkemizin her yerinden ve her meslek grubundan kişilerin olması ............ ..................olduğunu gösterir.
4-Cumhuriyet Halk Fırkasının milletvekilleri daha çok ................... ....................grubu üyeleridir.
5-...........................Musul sorununu kendi lehine çözmek için Şeyh Sait İsyanına destek vermiştir.

Ç) VERİLEN BİLGİLERLE KAVRAMLARI EŞLEŞTİRİNİZ?
1-Atatürk tarafından kurulan Cumhuriyetin ilk siyasi partisi  - .... Saltanat
2-Kurucusu tarafından kapatılan parti  -  .... İzmir
3-Farklı görüşler anlamına gelen kelime  -  .... İtalya
4-Yöneticilerin ömür boyu ülkeyi yönetmesi  -  .... Cumhuriyet Halk Fırkası
5-Doğu Akdeniz ve Orta Doğu da saldırgan politika izleyen ülke  -  .... Jeopolitik konum

share button   
 site tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf