Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com
..:: Bilgiye Atılan Adım ::..

Mustafa Kemal'in Hayatı Test Soruları

Başlatan arkadaş, 29 Eylül, 2019, 16:35

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

arkadaş

Mustafa Kemal'in Hayatı Test Soruları

3.Askerlik mesleğine ilgi duyan Mustafa Kemal, gizlice sınavlarına girdiği Selânik Askeri Rüşti-yesine 1893'te başladı. Selânik Askerî Rüştiyesinde Yüzbaşı Mustafa Bey, öğrencisi Musta-fa'yı çok seviyordu; ona olgunluk anlamına gelen "Kemal" ismini verdi.
Bu durum Mustafa Kemal ile ilgili aşağıda- kilerden hangisini kanıtlar niteliktedir?

A)   Yenilikçi bir lider olduğunu
B)   Başarılı bir öğrenci olduğunu
C)   Fikirleriyle çevresini değiştirdiğini
D)   Sorunlara karşı akılcı çözümler sunabildiğini


Mustafa Kemal, Osmanlı padişahının izin ve desteğiyle 19 Mayıs 1919'da millî birlik ve be¬raberliği sağlamak için Samsun'a geldi. Bura¬dan Havza'ya geçerek bildiriler yayımladı. 22 Haziran 1919'da Amasya Genelgesi'ni yayımla¬dı. Doğu Anadolu'nun kurtuluşu için toplanan Erzurum Kongresi'ne başkanlık yaptı. Sivas Kongresi'nde bütün cemiyetleri aynı çatı altın¬da birleştirdi.
Yukarıda verilen bilgilere dayanarak Ata¬türk ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ula¬şılamaz?
A)   Ülke bütünlüğünü korumak için siyasi alanda faaliyetler yürüttüğüne
B)   İstanbul Hükümeti ile ortak çalışmalar yü-rüttüğüne
C)   Millî birlik ve beraberliği sağlamaya çalış¬tığına
D)   Millî Mücadele hareketini tek merkezde topladığına


share button   site tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf