Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye Ünitesi Karışık Türde Sorular

Başlatan orhun, 30 Mayıs 2019, 19:37

« önceki - sonraki »

orhun

Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye Ünitesi Karışık Türde Sorular

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1. Harf İnkılabı'ndan sonra halka yeni alfabeyi ve okuma yazmayı öğretmek için ...............................
açılmıştır.
2. Cumhuriyetin ilk yıllarında halkın elinde yeterli sermaye olmaması, büyük yatırımların devlet
eliyle yapılmasını zorunlu kılmış, bu da Atatürk'ün ............................... ilkesinin doğmasına zemin
hazırlamıştır.
3. Türklerin dünya siyasi ve kültür mirasına katkılarını tespit etmek için .............................. kuruldu.


B. Aşağıdaki soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.
1. Saltanatın kaldırılmasına zemin hazırlayan gelişmeler nelerdir?
............................................................................................................................................................................
2. Medeni Kanun'un toplumsal hayata getirdiği yenilikler nelerdir?
............................................................................................................................................................................
3. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesinin önemi nedir? Açıklayınız.


1. Erkan-ı Harbiye Vekâletinin kaldırılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orduyu siyasetten uzaklaştırmak
B) Laik devlet sistemini oluşturmak
C) Avrupalı devletlerle ilişkilerimizi geliştirmek
D) Yapılan inkılaplarda ordunun desteğini almak


share button   site tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf