Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye Ünite Tekrar Etkinliği

Başlatan TARIKHOCAM, 05 Şubat 2019, 18:23

« önceki - sonraki »

TARIKHOCAM

8.Sınıf Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye Ünite Tekrar Etkinliği

A-   Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D , yanlış olanların başınaY harfi yazınız.
(       )1 Kasım 1922'de saltanat ile halifelik ayrılmış ve halifelikkaldırılmıştır.
(       )Medeni kanunla Türk kadını seçme veseçilme hakkına kavuşmuştur.
(       )Atatürk'ün yazdığı enönemli eser"Nutuk" kitabıdır.
(       )Yeni alfabeyi halka öğretmek amacıyla MilletMektepleri açılmıştır
(       )Aşar vergisinin kaldırılması ile Avrupaile ticari hayatta uyum sağlandı.
(       )Soyadı kanunu halkçılık ilkesi doğrultusundayapılmıştır

B- Verilen inkılapların hangi alanda olduğunu tablo üzerine X koyarakişaretleyiniz .
Ekonomik   Siyasal   Sosyal
  Soyadı kanunu         
  Yeni Türk harflerinin kabuledilmesi         
  Aşar vergisininkaldırılması         
  İşBankasının kurulması         

C-AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLERİ EŞLEŞTİRİNİZ
1-Eğitim öğretim kurumlarının birleştirilmesi için çıkarılmıştır.     ....   Türk milletinin çağdaş bir görünüme kavuşması
2-Türk Medeni Kanunun kabulü   ....   Evlilik, boşanma, vb konularındüzenlenmesi
3-Cumhuriyetin ilanı   ....   Halk egemenliğinin başlaması, halkınyönetimde söz sahibi olması
4-Kıyafetİnkılâbı      ....   Tevhid-i Tedrisat kanunu

share button   
 site tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf