20 Ocak 2018, 02:29     yeni yeni



Takdir - Teşekkür Hesaplama
    


TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK Ünitesi Divanı Hümayun Sunum ve Slaytı

Başlatan Sosyaldeyince, 22 Nisan 2014, 08:32

« önceki - sonraki »

Sosyaldeyince

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK Ünitesi Divanı Hümayun Sunu ve Slaytı
7. Sınıf Sosyal Bilgiler sunu ve slaytlarının yer aldığı bölüm.  
                                                         



Sunum Açıklaması
7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK Ünitesi Divanı Hümayun Sunum ve Slaytı. TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK Ünitesi Powerpoint sunumu ppt pps. Slayt geçişleri için sunumun sağ tarafındaki bilgilerin olduğu kısıma, büyük alana tıklayınız. Divan-ı Hümayun'a önemli askeri, idari, siyasi, adli ve mali bütün şikayet ve davaların görüşülüp karara bağlandığı hangi din olursa olsun Osmanlı halkından şikayette bulunabilirdi. Osman bey döneminde yönetimle ilgili konular aşiret beylerinin katıldığı toplantılarda görüşülürdü. Divan-ı Hümayun ilk kez Orhan bey döneminde Türkiye Selçuklu Devleti'ndeki Divan teşkilatı örnek alınarak kuruldu ve son şeklini Fatih Sultan Mehmet döneminde aldı. Kuruluş Dönemi'nde padişahın başkanlık yaptığı Divan bir karar alma organı olarak çalıştı. Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren Divan'a sadrazamlar başkanlık yapmaya başladı. Böylece Divan-ı Hümayun bir danışma kurulu haline geldi. Osmanlı Devleti'nde sınırların genişlemesiyle beraber ülke sorunlarının artması, Divan üyelerinin sayısının artmasında etkili oldu. Sadrazam (Vezir-i Azam) (Başbakan) , Vezirler (Bugünkü Bakanlar) , Kazaskerler (Yüksek Yargı) , Defterdarlar (Maliye) , Nişancı , Şeyhülislam (Müftü) , Kaptan-ı Derya (Deniz Kuvvetleri Komutanı) . Sadrazam: Bugünkü başbakan olmakla beraber padişahtan sonra en yetkili kişi, padişahın vekiliydi. Büyük devlet memurlarını atama ve görevden alma hakkına sahiptir. Padişah sefere çıkmadığı zamanlarda komuta yetkisi sadrazama aittir. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra Divan-ı Hümayun'a başkanlık etmeye başlayan sadrazam; bazı zamanlar padişah adına devleti idare ederdi. Padişah adına sözlü ve yazılı emirler verir ve padişahın mührünü taşırdı. Vezirler: Sadrazamın verdiği görevleri yerine getirirlerdi. Vezirler daha çok askeri ve siyasi işlerden sorumluydu. İçlerinde en tecrübeli olanlar ileride sadrazam olma hakkına sahiptir. Sosyal bilgiler dersi sunum ve slaytı sosyaldeyince.com .
Mesajı Paylaş
Sosyaldeyince.com sosyal bilgiler sitesi



site tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Eba Kazanım Testleri 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf