20 Ocak 2018, 02:24     yeni yeniTakdir - Teşekkür Hesaplama
    


İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ ÜNİTESİ KONU ÖZETİ - DERS NOTU

Başlatan Sosyaldeyince, 15 Nisan 2014, 21:08

« önceki - sonraki »

Sosyaldeyince

İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ ÜNİTESİ KONU ÖZETİ - DERS NOTU
7. Sınıf Sosyal Bilgiler özetlerinin yer aldığı bölüm.   

Özet Açıklaması
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ ÜNİTESİ KONU ÖZETİ - DERS NOTU AÇIKLAMASI:
İletişim: Duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek her yolla başkalarına aktarılmasıdır. İletişimde kişinin konuşma biçimi, seçtiği sözcükler, onları kullanma becerisi, konuşurken yaptığı jest ve mimikler, ses tonu davranışının önemli bir biçimini oluşturur, iletişimde etkili olur. Dinlememek, sürekli soru sormak, sürekli eleştirmek, sözü kesmek, başka şeyle ilgilenmek iletişimi engeller. İletişim araçları nelerdir? Kitle iletişim araçları nelerdir? Cevap: Pek çok kişiyle aynı anda iletişim kurmamıza yardımcı olan araçlardır? Tv, Gazete, Radyo, Dergi. Telefon bir iletişim aracıdır ancak kitle iletişim aracı değildir. "Sen" dili suçlama içerir ve karşımızdaki kişi doğal bir savunmaya geçer. Dolayısıyla sonuç anlaşılamama, tartışma, kavgaya kadar gidebilir. Sen ve ben diline örnek vermek gerekirse; Sen dili: Ör. Sen hatalısın! Çok yanlış davranıyorsun! Ben dili: Ör. Senin bu davranışın beni incitti, üzüldüm! Kamuoyu: Toplumu ilgilendiren bir konu üzerinde halkın ortak düşünce ve kanaatidir. Çevre kirliliği hakkında insanları bilgilendirmek ve toplumsal bilinç yaratmak kamuoyu yaratmaya bir örnektir. Kamuoyunun oluşmasında toplumu bilgilendirmek önemlidir.Bu yüzden kamuoyu yaratmada basının önemi büyüktür. Savaş, sıkı yönetim, olağanüstü hal ve kamu sağlığını ilgilendiren durumlarda temel hak ve özgürlüklerimiz kısıtlanabilir. Vatandaşlık görevlerimiz; Vergi vermek , Askerlik yapmak , Kanunlara uymak , Oy Kullanmaktır. Sahip olduğumuz haklar; Yaşama hakkı, Kişi dokunulmazlığı hakkı Özel Yaşamın gizliliği, Seçme-seçilme hakkı Konut dokunulmazlığı hakkı, Din-Vicdan ve Düşünceve İfade Özgürlüğü, Tüketici Hakları. Kanun:Toplumda düzeni sağlamaya yarayan yazılı kurallardır. Dilekçe: Herhangi bir konuda bir kuruma istek ve şikayetlerimizi iletmek için yazdığımız belge. Panel, dinleyiciler önünde, seçilmiş bir konuşmacı grubunun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantı, açık oturumdur. Anayasa:Devletin temel kavramlarının işleyişini, devletin şeklini, devletin temel kurumlarının görev ve yetkilerini belirten, insan hak ve özgürlüklerini ele alan esas kanundur. RTÜK, TRT ne demektir? Anayasanın değiştirilemez maddeleri nelerdir? Anadolu Ajansı,İrade-i Milliye Gazetesi ve Hakimiyeti Milliye Gazetesi Kurtuluş Savaşı yıllarında halkı ve dünya kamuoyunu bilgilendirmek için kurulmuştur. Empati, kişinin kendisini başkasının yerine koymasıdır. Tekzip ya da tekzib düzeltme hakkıdır.
Mesajı Paylaş
Sosyaldeyince.com sosyal bilgiler sitesisite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Eba Kazanım Testleri 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf