Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com
..:: Bilgiye Atılan Adım ::..


Sosyaldeyince.com Akıllı Telefon Uygulaması Google Play Store^de yayında.


DOĞRU VE ETKİLİ KONUŞMA

Başlatan Sosyaldeyince, 13 Mayıs, 2015, 09:55

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Sosyaldeyince

DOĞRU VE ETKİLİ KONUŞMA
Doğru ve etkili konuşmanın değişmez kurallarını belirlemek olanaksızdır. Bulunulan ortama, kişiye, konuya göre konuşmanın özellikleri her zaman değişkenlik gösterebilir. Yine de ilk amaç, iletilmek isteneni, net ve doğru bir şekilde anlatmaktır. Doğru bir konuşma, iletişim kazasına neden olmayacak net bir sözlü iletişim kurulmasını sağlarken; etkili bir konuşma, dinleyiciler üzerinde ilgi çekici, çarpıcı, unutulmaz izler bırakır.

Her konuşmaya özgü farklı kurallar getirilebilirse de etkili ve doğru konuşmanın özellikleri şu başlıklar altında sıralanabilir:
Ses Tonu: Her insanın ses tonu farklıdır. Cinsiyetle ve yaşla ilgili değişkenlik gösteren ses tonu, kişinin konuşma sırasındaki psikolojik durumuna göre de değişir. Etkili ve doğru bir konuşmanın unutulmaması gereken en temel özelliği, sesin işitilebilmesidir.
Sesletim ve Diksiyon: Sözcüklerin ses, hece, ton ve vurgu bakımından söylenme biçimidir. Sesletim, bireyin yaşadığı bölgenin, eğitim düzeyinin ve üyesi olduğu etnik grubun etkisindedir. Yöresel özellikler gösteren konuşmalar, zaman zaman olumsuz sonuçlar doğurabilirse de iletişimi engelleyecek kadar etkilememesi sağlanabilir. Etkili bir konuşma için ise sesletim yanlışlarının olabildiğince önüne geçilmelidir. Özellikle televizyon ya da radyo gibi kitle iletişim araçlarında, konuşmayı uzmanlık düzeyinde kullanan kişiler için sesletimin yanı sıra diksiyonun kusursuzluğu da önemlidir. "Düzgün söz söyleme" anlamındaki diksiyon; seslerin, sözcüklerin, vurguların, anlam ve heyecan duraklarını kurallarına uygun olarak söyleme biçimidir. Sözcüklerin seçimi ve düzeni anlamında her konuşmanın temel diksiyon kurallarına uyması beklenebilir. Diğer taraftan, sesi ve söyleyiş tarzını uzmanlık düzeyinde kullanmayı gerektiren diksiyon öğrenimi, özel bir çalışmayı gerektirir. Düzgün bir diksiyonun, doğru ve etkili bir konuşma için katkısı tartışılamaz ancak; her konuşmacının özel bir diksiyon eğitiminden geçmesi beklenemez. Yine de konuşulan dilin vurgu, tonlama, sözcük dizimi gibi diksiyon kurallarını, kulaktan dolma bilgilerle kullanmak yerine, doğru kaynaklara ulaşarak doğrusunu öğrenmek gerekmektedir.
Sözcük Birikimi: Ne kadar çok sözcük biliniyor ve bunlar doğru bir şekilde kullanılabiliyorsa, duygu ve düşünceler o kadar iyi anlatılabilir. Bu nedenle, sözcük birikimi, sürekli genişletilmelidir.
Amaç: Konuşmanın neyi anlatacağı bilinmeli ve cümleler, yukarıda sıralanan özellikler göz önünde bulundurularak kurulmalıdır. Kısaca, işitilebilir bir ses tonuyla uygun sözcüklerin kullanıldığı, vurgu ve tonlamanın yerinde kullanıldığı bir konuşma gerçekleştirilmelidir.
İçerik: Konuşmanın içeriğini, anlatılmak istenenin ne olduğu belirler. Konuşmada belli bir düzen izlemek, bağlantılar kurarak anlatmak konuşmanın amacına ulaşmasını sağlar. Konuşmanın içeriği, şu söyleyiş özellikleriyle desteklenmelidir:
Yapıcılık: Yapıcı bir konuşma kullanılmalı. Olumsuzluklara dikkat çekerken bile, dinleyicilere karşı saygılı olmalıdır.
İnandırıcılık: Konuşmacının ses tonu ve beden dili, dinleyicide güven uyandırmalıdır.
Netlik: Konuşmacı, söz ettiği konuyu ayrıntılarıyla bilmeli, gerektiğinde sunduğu bilgileri, güvenilir kaynaklara dayandırabilmelidir.
İlgi Çekicilik: Özellikle uzun süreli konuşmalarda, dinleyicilerin ilgisi çekilebilmelidir.
Akıcılık: Konuşurken gereksiz duraksamalardan kaçınılmalıdır, eee, ııııı, şey, mmm gibi kullanımlar, konuşmanın akıcılığını engeller.
Dinleyiciye uygunluk: Konuşmanın içeriği, dinleyicinin ya da dinleyicilerin özelliklerine uygun olmalıdır. Dinleyicinin cinsiyeti, yaşı, eğitim düzeyi gibi birçok özellik göz önünde bulundurulmalıdır.
Bir konuşma, bir tek dinleyici için gerçekleştirilebileceği gibi onlarca, binlerce hatta kitle iletişim araçlarıyla milyonlarca dinleyici için de gerçekleştirilebilir. Konuşmanın konusu, anlamı iki taraf için de ortak bir temele oturtulamazsa anlaşma sağlanamaz.
Etkili ve doğru konuşabilmek için, yukarıda sıralanan özelliklere dikkat etmenin yanında, aşağıdaki ayrıntıları da göz önünde bulundurmakta yarar vardır:
1. Konuşma, insanlar arasındaki iletişimi yönlendiren etkili bir araçtır.
2. Söylenen her söz, konuşmacının sorumluluğundadır.
3. Yüz, beden hareketleri, mimikler ve bakışlar, doğru kullanılmalıdır.
4. Tanımadığımız kişilere "sen" yerine, "siz" diye seslenilmelidir.
5. İstekte bulunurken, "lütfen" sözcüğü kullanılmalıdır.
6. İstekler yerine getirildiğinde, karşılığında mutlaka teşekkür edilmelidir.
7. Ağız doluyken konuşulmamalıdır.
8. Küfürlü konuşulmamalıdır.
9. Argo sözler kullanılmamalıdır.
10. Konuşurken tükürük saçılmamalıdır.

share button   
Sosyaldeyince.com sosyal bilgiler sitesisite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf