8.Sınıf İnkılap Tarihi Açık Uçlu Sorular 2.Dönem Deneme Sınavı

Başlatan Sosyaldeyince, 22 Ekim 2017, 15:39

« önceki - sonraki »

Sosyaldeyince

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Açık Uçlu Sorulardan Oluşan 2.Dönem Deneme Sınavı

8.Sınıf İnkılap Tarihi Açık Uçlu Sorular 2.Dönem Deneme Sınavı

8.Sınıf İnkılap Tarihi Açık Uçlu Sorular 2. Dönem Deneme Sınavı Soru ve Cevapları

1- Mustafa Kemal'in doğduğu, çocukluğunun geçtiği, işlek bir limana, demiryolu ağına sahip, Osmanlı Devleti'nin batıya açılan yüzü olan bir şehirdi. Bu şehirde çeşitli uluslar bir arada yaşamaktaydı.
Metinde özellikleri verilen şehri yazınız.
Cevap: Selanik

-İtalyanlara karşı Derne, Tobruk ve Bingazi'de savaştı.
-Gönüllü olarak savaşa katıldı.
-Bu savaşta teşkilatçılık özelliği ön plana çıktı.
2-Yukarıda özellikleri verilen Mustafa Kemal'in katıldığı savaş hangisidir?
Cevap: Trablusgarp Savaşı

Sivas Kongresi'ne kadar birbirinden kopuk ve bağımsız hareket eden ulusal cemiyetler, Sivas Kongresi'nden sonra tek çatı altında birleştirilmiştir.
3-Ulusal cemiyetlerin Sivas Kongresi'nden sonraki ismi nedir?
Cevap: Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

4-Türkler hakkında yapılmakta olan propagandalara yayın yoluyla karşı koymak ve Türk milletinin haklarını, tarihi ödevlerini ve medeni özelliklerini belirtmek amacıyla kurulmuş olan cemiyet hangisidir?
Cevap: Milli Kongre Cemiyeti

5- Londra Konferansı sonuçsuz kalınca Yunanlıların
- Eskişehir ve Afyon'u alarak Ankara'ya giden yolları kontrol altına almak
- Ankara'yı alarak TBMM'yi dağıtmak
- Sevr Antlaşması'nı Türkler'e zorla kabul ettirmek,
amacıyla taarruza geçmeleri sonucunda hangi savaş yapılmıştır?
Cevap: II.İnönü Savaşı

6- Cumhuriyet döneminde köylünün üzerindeki ağır yükü hafifletmek amacıyla yapılan inkılâp hangisidir?
Cevap: Aşar vergisinin kaldırılması

7-Şeyh Sait İsyanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hangi milli sorununun çözümünde engelleyici bir rol oynamıştır?
Cevap: Musul Sorunu

- Çok kadınla evliliğin kaldırılması
- Evlenmelerde nikâh zorunluluğunun getirilmesi
- Mirastan kadın ve erkeğin eşit pay alması
8-Yukarıdaki gelişmeler cumhuriyet döneminde yapılan hangi yeniliğin sonucudur?
Cevap: Medeni Kanun

Lozan Antlaşması'nda Boğazların yönetimi Türkiye'nin başkanlığında uluslararası bir komisyona bırakılmıştı. Ayrıca Türkiye Boğazları silahlandıramayacaktı.
9-Boğazlar konusunda tam bağımsızlığımızı kısıtlayan bu durum hangi gelişmeyle ortadan kalkmıştır?
Cevap: Montrö Boğazlar Sözleşmesi

10- II. Dünya Savaşı öncesinde, 8 Temmuz 1937'de Türkiye'nin doğu komşuları ile iyi ilişkiler kurmak amacıyla İran, Irak ve Afganistan'la imzaladığı antlaşma hangisidir?
Cevap: Sadabat Paktı

11-Atatürk'ün "Kırk asırlık Türk yurdu yabancı elinde kalamaz." dediği ve ancak onun ölümünden sonra anayurda katılan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Hatay

12- Mustafa Kemal'in hangi sözü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uluslararası ilişkilerde barışçı bir politika izleyeceğini gösterir?
Cevap: Yurtta sulh cihanda sulh

13-İtalya ve Almanya'nın Balkanları ve Orta Doğu'yu hedef alan politikaları Balkan devletlerini güç birliğine zorladı.
Bunu üzerine aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Balkan devletleri birlikte hangi çalışmaya imza attılar?
Cevap: Balkan Antantı

14- 10 Kasım 1938'de M. Kemâl Atatürk'ün ölümünden sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin II. Cumhurbaşkanı kim seçilmiştir?
Cevap: İsmet İnönü

15- I.Dünya Savaşı sonunda Almaya ile imzalanan hangi antlaşma II.Dünya Savaşı'nın nedeni olarak gösterilebilir?
Cevap: Versay

16- Osmanlı Devleti Temsil Heyeti'ni hukuken ilk olarak hangi olayla tanımıştır?
Cevap: Amasya Görüşmeleri

17- Vatanın bütünlüğü ve istiklâlinin kurtarılması için milleti birlikte çalışmaya teşvik eden, İstiklâl Savaşı'na başlangıç ve milli egemenlik yolunda atılmış ilk adım olarak kabul edilen olay hangisidir?
Cevap: Amasya Genelgesi

18- Saltanatın kaldırılmasıyla devlet başkanlığı ve devletin rejiminin ne olacağı gibi sorunlar ortaya çıkmıştır.
Bu sorunlar hangi yenilikle ortadan kaldırılmıştır?
Cevap:  Cumhuriyetin ilânı

19- Eğitim ve kültür alanında yapılan ve Türk milletine daha kolay okuma yazma imkanı sağlayan 1 Kasım 1928'de yapılan inkılâp hangisidir?
Cevap:  Yeni Türk Harflerinin Kabulü, Latin Harflerinin Kabulü, Harf İnkılabı

Osmanlı döneminde Avrupa ile yapılan ticari ilişkilerde tarih ve zaman farklılığı nedeniyle çeşitli zorluklar yaşanıyordu.
20- Bu sorunu çözmek amacıyla yapılan inkılâp hangisidir?
Cevap:  Miladi Takvimin kabulü

share button   
Sosyaldeyince.com sosyal bilgiler sitesisite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf