17 Haziran 2019, 22:13     

Yıl Sonu Evrakları

Sosyaldeyince.com Akıllı Telefon Uygulaması Google Play Store^de yayında.

SOSYAL BİLGİLER 6.SINIF II. DÖNEM II. BEP YAZILI YOKLAMA

Başlatan rahmi76, 31 Mayıs 2018, 18:36

« önceki - sonraki »

rahmi76

SOSYAL BİLGİLER 6.SINIF II. DÖNEM II. BEP YAZILI YOKLAMA

1-) İnsan haklarının en fazla gözetildiği yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A.Cumhuriyet yönetimi                                            B.Oligarşik yönetim                                                                         C.Monarşik yönetim                                                 D.Krallık yönetimi

2-) Her insanın sahip olduğu en temel haktır. Olağanüstü hal ve savaş hallerinde bile yok sayılamaz.
Yukarıda verilen bilgi hangi anayasal hak ile ilgilidir?                                                             
A.Haberleşme hakkı                                                  B.Yaşama hakkı                                                         
C.Sağlıklı ortamda yaşama hakkı                              D.Eğitim hakkı

3-) Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun'da kadına tanınan haklar arasında gösterilemez?         
A.Tek eşle evlilik                                                        B.Mahkeme önünde eşitlik                                                 
C.Seçme ve seçilme hakkı                                         D.Boşanma hakkı

4-)Türkiye'nin ilk kadın milletvekili Esma Nayman, ilk kadın bakanı ise Türkan Akyol'dur.
Verilen bilgiler Türk kadınının sahip olduğu haklardan hangisiyle ilişkilendirilebilir?               
A.Seçilme hakkı                                                          B. Dilekçe verme hakkı                                                     
C.Oy kullanma hakkı                                                   D.Resmi nikah hakkı

5-) Yönetimde din adamlarının etkili olduğu, kanunların dini kurallara göre yapılıp uygulandığı yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A. Oligarşi                               B. Monarşi                        C. Aristokrasi                      D.Teokrasi

6-) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin ithal ettiği ürünler arasında gösterilemez?
A. Otomobil                              B. Bor Madeni                   C. Bilgisayar                      D.Cep Telefonu

7-) İnsanların yaşamı doğal kaynaklara bağlıdır.
Aşağıda doğal kaynaklardan hangisinin insan hayatı için önemi daha azdır?                               A.Toprak                                     B.Su                                    C.Tuz                            D.Hava

*Çocukları seviyor ve onlarla iyi iletişim kuruyorum.
*Okuyup araştırıyor ve bilgilerimi insanlarla paylaşmayı seviyorum.
8-)Yukarıdaki ifadeleri kullanan bir kişinin hangi mesleği seçmesi daha uygun olur?
A.Kuaför                                       B.Öğretmen                         C.Terzi                       D.Mimarlık

share button   
 site tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf