14 Aralık 2018, 15:49     

sosyal bilgiler seti
Sosyaldeyince.com Akıllı Telefon Uygulaması Google Play Store^de yayında.

7. SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 2. ORTAK SINAV

Başlatan Kutup Yıldızı, 23 Mayıs 2017, 12:26

« önceki - sonraki »

Kutup Yıldızı

7. SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 2. ORTAK SINAV

4. Rönesans ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)  İlk kez buharlı makineler kullanılmıştır.
B)  İlk olarak İtalya'da başlamıştır.
C)  Bilim, sanat ve edebiyat alanında önemli gelişmeler olmuştur.
D)  Bilim, sanat ve edebiyatla uğraşanları destekleyen sınıfa Mes'en sınıfı denir.

5. Ülkemizde yasama, yürütme ve yargı organlarını temsil eden kurumlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Cumhurbaşkanı   -   TBMM   -   Bağımsız Mahkemeler
B) TBMM   -    Cumhurbaşkanı  -   Bağımsız Mahkemeler
C) Bağımsız Mahkemeler   -   TBMM   -   Bakanlar Kurulu
D) TBMM   -   Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu   -   Bağımsız Mahkemeler

13. Lale Devrinde gerçekleşen;
o   Çiçek aşısı uygulamasının yapılması
o   İstanbul'da kumaş ve çini fabrikalarının açılması
gibi yenilikler, aşağıdaki alanlardan hangileriyle ilgilidir?
A) Eğitim - Sanayi                    B) Sağlık - Sanayi
C) Askerî - Siyasi                      D) Askerî - Sağlık

BÖLÜM 2 Aşağıda verilmeiş olan kavramları cümlelerde yer alan boşluklara olması gereken biçimde yazınız. (10 X  =20p)
1.   15. ve 16. yüzyıllarda İtalya'da başlayan ve daha sonra tüm Avrupa'ya yayılan bilim, sanat ve edebiyat alanındaki gelişmelere .................................. denir.
2.   Reform hareketi .............................................. liderliğinde, ......................................da başlamıştır.
3.   Sanayi İnkılabı, ilk olarak James Watt'ın buharlı makineyi icadıyla ............................... de başlamıştır.
4.   Avrupa'da Rönesans döneminde sanattan, edebiyattan zevk alan sınıfa ......................................... denir.
5.   Afrika'nın güney kesimi olan Ümit Burnu'nu keşfeden ve buraya "Fırtınalar Burnu" adını veren denizci .................................................... dır.

share button   
 site tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf