Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com
..:: Bilgiye Atılan Adım ::..


Sosyaldeyince.com Akıllı Telefon Uygulaması Google Play Store^de yayında.


6.SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER II. DÖNEM II. SINAV SORULARI 2017-2018

Başlatan sosyalfun, 03 Mayıs, 2018, 13:46

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

sosyalfun

6.SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER II. DÖNEM II. SINAV SORULARI 2017-2018

4)   Anayasa'mızın 40. maddesinde yer alan, "Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal
edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânını isteme hakkına sahiptir."
Verilen ifadede aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?(5p)
A)Yaşama hakkı             B)Dilekçe hakkı       
C)Kişi dokunulmazlığı hakkı       D)Eğitim hakkı

5)   17 şubat 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun ile Türk kadınları aşağıdaki haklardan
hangisinekavuşmamıştır?(5p)
         A)Mülkiyet hakkı             B)Seçimlerde oy kullanma hakkı         
C)Boşanma Hakkı           D)Meslek edinme hakkı

6)   Aşağıdaki icat edilen teknolojik araçlardan hangisi daha çok sağlık alanında kullanılmaktadır?(5p)
      A)Yazıcı         B)Steteskop      
C)Cep telefonu       D)Hızlı tren

8)   Aşağıdaki sözcükleri, aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun gelecek şekilde yazarak cümleyi tamamlayınız? (3x5=15p)
a)............................hakkı olmadan öteki hakların kullanılması mümkün değildir.
b)Devletin dini kurallara göre yönetilmesi....................ilkesine aykırıdır.
c)1839'da ilan edilen .....................................Fermanı sonucunda Osmanlı Devleti'nde ilk kez hukukun üstünlüğü kabul edilmiştir.
d)Atatürk'ün "...........................kayıtsız şartsız milletindir." sözü demokrasinin en güzel ifadelerinden birisidir.

9)   Aşağıdaki ifadelerin altına cümle doğruysa "DOĞRU", yanlış ise "YANLIŞ" yazınız. (6x3=18p)
10)   Aşağıdaki tabloda Dünya üzerinde bulunan bazı bölgeler ve ülkeler verilmiştir. Verilen bölge ve ülkelerde nüfusun YOĞUN ya da SEYREK olduğunu kutucuklara işaretleyiniz. (2x6=12 puan)

share button   site tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf