İNKILAP TARİHİ 2018-2019 8.SINIF 2. DÖNEM 1. SINAV

Başlatan kahramandayı, 23 Mart 2019, 13:45

« önceki - sonraki »

kahramandayı

İNKILAP TARİHİ 2018-2019 8.SINIF 2. DÖNEM 1. SINAV

20 Test sorusundan oluşan bir yazılıdır ve alıntıdır.

9.   Mustafa Kemal hangi savaştan sonra İsmet Paşa'ya çektiği telgrafta "... Siz orada sadece düşmanı yenmediniz. Türk milletinin makûs talihi¬ni de yendiniz" demiştir?
A) l.İnönü Savaşı             B) II. İnönü Savaşı
C) Sakarya Savaşı            D) Ermenistan Savaşı

10.   Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri'nin Londra Konferansı'nı toplamalarının asıl se¬bebidir?
A) TBMM ile Ermeniler arasında barışı sağlamak.
B) Sevr Antlaşması'nı küçük değişiklerle TBMM' ye kabul ettirmek
C) İstanbul ile Ankara hükümetleri arasındaki gö¬rüş ayrılığını gidermek
D) Musul meselesini çözüme kavuşturmak.
 
11.   Türk ordusunun ihtiyaçlarını gidermek ama¬cıyla hazırlanan "Tekalif-i Milliye Emirleri" hangi savaştan sonra ilân edilmiştir?
A) l. inönü Savaşı       B) Sakarya Savaşı
C) II. İnönü Savaşı     D) Eskişehir - Kütahya Savaşları

12.   Mustafa Kemal'in "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" sözü aşağıdaki ilkelerin hangisi ile doğrudan ilgilidir?
A)   Devletçilik      B)   Laiklik
C)   İnkılâpçılık      D)   Cumhuriyetçilik

share button   site tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf