16 Ocak 2018, 16:32     yeni yeniTakdir - Teşekkür Hesaplama
    


6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2015-2016 II.DÖNEM I.SINAV SORULARI

Başlatan Sosyaldeyince, 28 Mart 2016, 11:56

« önceki - sonraki »

Sosyaldeyince

6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2015-2016 II.DÖNEM I.SINAV SORULARI

A)Aşağıdaki boşluklara, verilen kelimelerden uygun olanı yazınız. ( 10 Puan )
Karahanlılar Nizamülmük  Gazneliler Vergi Ebubekir 
   Siyasetname adlı eser……………………………………….. e aittir.   
   Baharın gelişini müjdeleyen bayrama ………………… denir.
   Devletin kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için topladığı paralara ……………………denir.
   Kur’an’ı Kerim kitap haline Hz……………………………..……… zamanında getirilmiştir.

B-Yanda verilen cümlelerin başına doğru olanını
   (D), yanlış olanını (Y) ile göstererek cevaplandırınız.
        (8 Puan )
  (   )  Hz Muhammed’in vefatından sonra dini yaymakla görevli kişilere halife denir.           
  (   ) Anadolu’nun kapılarının Türklere açıldığı savaş Talas savaşıdır.
   (   ) İlk Türk Devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü “kut” isimli bir mecliste toplanırdı.
   (   ) Minyatür sanatında perspektif kurallarına uyulmaz.
   (   )KDV’yi satıcılar vatandaş adına biriktirip sonra devlete öderler.

2- Kaşgarlı Mahmut’un Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin değerli bir dil olduğunu anlatmak için yazdığı sözlük aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atabetü’l Hakayık                   B) Divan-ı Hikmet                                 
C) Kutadgu Bilig                  D) Divanü Lügati’t Türk   
Mesajı Paylaş
Sosyaldeyince.com sosyal bilgiler sitesisite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Eba Kazanım Testleri 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf