T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem Genel Tekrar Test Soruları

Başlatan sosyalfun, 05 Nisan 2018, 14:10

« önceki - sonraki »

sosyalfun

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem Genel Tekrar Test Soruları

S-1-Yeni Türk Devleti'nin siyasi alanda yaptığı ilk inkılâp aşağıdakilerden hangisidir?
    A)Cumhuriyetin ilanı                        B)Yeni Türk harflerinin kabulü   
    C)Halifeliğin kaldırılması                  D)Saltanatın kaldırılması

S-2-Doğu Anadolu'nun güvenliğini sağlamak için toplanmasına rağmen bütün yurdu ilgilendiren kararlar alındığı için milli sayılan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
    A)Sivas               B)Havza             C)Erzurum             D)Amasya   
             
S-3-Mudanya Ateşkes Antlaşması hangi olaydan sonra imzalanmıştır?
   A)Büyük Taarruz             B)Sakarya Savaşı             C)Erzurum Kongresi              D)Sivas Kongresi

S-4-Aşağıdaki tarihlerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı kabul edilir?
    A)30 Ekim 1918             B)19 Mayıs 1919             C)23 Nisan 1920               D)29 Ekim 1923

S-5-Sevr Antlaşması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
    A)İtilaf Devletleri yaptıkları işgalleri Osmanlı Devleti'ne kabul ettirmek için hazırladılar.
    B)Bu antlaşma Osmanlı Devleti'ne Mondros Ateşkes Antlaşması ile kaybettirdiği toprakları geri kazandırdı.
    C)TBMM bu antlaşmayı kabul etmedi.
    D)Bu antlaşma hiçbir zaman uygulanamadı.     

S-6-TBMM Hükümetinin düzenli ordusunun Batı Cephesinde kazandığı ilk askeri başarısı aşağıdakilerden hangisidir?
    A)Birinci İnönü Savaşı                     B)Sakarya Meydan Savaşı             
    C)Eskişehir Savaşı                          D)Başkumandan Meydan Savaşı

S-7-  Atatürk aşağıdaki illerin hangisinde toplantı yapmamıştır?
    A)Sivas            B)Amasya          C)Sinop           D)Erzurum

share button   
site tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf