7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1.Dönem Deneme Sınavı 2017-2018

Başlatan Sosyaldeyince, 13 Aralık 2017, 18:09

« önceki - sonraki »

Sosyaldeyince

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1.Dönem Deneme Sınavı 2017-2018

Bir yerin nüfusunun yoğun olması o yeri nasıl etkiler?
Yukarıdaki soruya aşağıda verilen cevaplardan hangisi yanlıştır?
A) İş gücü ucuzlar.  B)Tüketim artar.
C) Ulaşım kolaylaşır. D) Konut sıkıntısı yaşanır.

2.Osmanlı Devleti'nde padişahın emir, ferman ve emir nağmelerine padişahın imzasını çeken veya yazan kişiye ne ad verilir?
a)Nişancı     b)Kazasker
c)Defterdar   d)Vezir

10) Nüfusun ülke sınırları içerisinde yer değiştirmesi iç göç olarak tanımlanmaktadır. İç göçler kırdan kente doğru yapılan göçlerdir. İç göçleri engellemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru olmaz?
A) Kırsal kesimde sağlık ve eğitim imkânlarını geliştirmek
B) Tarımda makineleşmeyi sağlamak
C) Tarım alanlarında sulamayı arttırmak
D) Yeni iş imkânlarının kurulmasını sağlamak

Haçlı Seferlerinin sebepleri:
I-Hıristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs'ü ele geçirmek
II-Doğunun zenginliklerine ulaşmak
11) Bu bilgiler doğrultusunda Haçlı Seferlerinin başlamasında aşağıdaki sebeplerden hangisileri etkili olmuştur?
A) Siyasi-Dini
B) Ekonomik-Siyasi
C) Dini-Ekonomik
D) Sosyal-Kültürel

share button   
Sosyaldeyince.com sosyal bilgiler sitesisite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf