İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 8.SINIF 1.DÖNEM DENEMESİ

Başlatan alihocam1974, 26 Aralık 2018, 12:26

« önceki - sonraki »

alihocam1974

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 8.SINIF 1.DÖNEM DENEMESİ

OsmanlI Devleti, Birinci Dünya Savaşı'ndaki ilk cepheyi Doğu Anadolu sınırını geçen Ruslara karşı açtı. 1914 yılının son günlerinde ordusunun başında ilerleyişe geçen Başkomutan Vekili Enver Paşa'nın amacı, Kars, Ardahan ve Batum'u alarak Kafkasya üzerinden Orta Asya'ya geçip Türk dünyası ile birleşmekti. Ancak onun bu harekâtı, bölgedeki Ermeniierin Ruslarla iş birliği yapması, salgın hastalıklar, açlık ve dondurucu soğuk nedeniyle başarıya ulaşamadı. Büyük can kayıplarının yaşandığı bu cephedeki mücadeleler bazı doğu iilenmizin işgaliyle sonuçlandı.
Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A)   OsmanlI Devleti Binnci Dünya Savaşı'nda birden fazla cephede mücadele etmiştir.
B)   Osmanlı Devieti'nin bu cephede yaşanan mücadeleleri kazanmasında Mustafa Kemal'in başarıları etkili olmuştur.
C)   Bu cephenin açılmasında etkili olan fikir akımı Enver Paşa'nın da öncüsü olduğu Turancılık fikri olmuştur.
D)   Osmanlı Devleti'nin bu cephede başarısız olmasında birçok faktör etkili olmuştur.

5. I.Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti ile Almanya arasında imzalanan ittifak antlaşmasına göre;
*Avusturya ile Rusya savaşa tutuşur ve Almanya da Avusturya'nın yardımına gitmek zorunda kalırsa OsmanlI Devleti de savaşa dahil olacaktır.
•   Osmaniı Devleti tehdit altında kalırsa, Almanya OsmanlI Devleti'ni silahla savunacaktır.
Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A)   İki devlet birlikte hareket edecektir,
B)   Avusturya'ya karşı birlikte savaşılacaktır.
C} Rusya'nın savaş yükü hafifletilmiştir,
D)   Osmanlı Almanya mandasına girmiştir.

6.Çanakkale'de denizden başarılı olamayan düşman kuvvetleri amaçlarına ulaşmak için çeşitli askeri stratejiler geliştiriyorlardı. Mustafa Kemal düşmanın Conkbayırı hattına saldıracağını ve buradan ilerleyebileceklerini düşünmüştür.
Sakarya Savaşını Başkomutan olarak yöneten ve attan düşerek yaralanmasına rağmen fedakarlık göstererek idareyi elinden bırakmayan Mustafa Kemal Paşa'ya "Mareşal" ve "Gazi" unvanı verilmiştir.
Buna göre Mustafa Kemal'in;
I.   Açık sözlülüğü
II.   Vatanseverlik
III.   ileri görüşlülük
gibi özelliklerden hangilerine sahip olduğu söylenebilir?
A)   Yalnız I.   B) I ve II.
C)   II ve III.   D) I,II ve III.


share button   site tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf