İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK 8.SINIF 1. KANAAT DÖNEMİ DENEME TESTİ

Başlatan horasanlı, 06 Ocak 2019, 17:58

« önceki - sonraki »

horasanlı

İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK 8.SINIF 1. KANAAT DÖNEMİ DENEME TESTİ

2-Mustafa Kemal, "Minnet borcum vardır, bana yeni bir ufuk açtı." dediği Tarih öğretmeni Yüzbaşı Mehmet Tevfik Bey'i Manastır Askerî İdadisinde okurken tanıdı. Bu dönemde Türk kültür ve tarihi ile ilgili eserler okudu.
Buna göre Manastır, Mustafa Kemal'in fikir hayatın¬da aşağıdaki hangi gelişmeye neden olmuştur?
   A-Şiire olan merakı artmıştır.
   B-Dünyayı tanıma imkanına kavuşmuştur.
   C-Tarih bilinci gelişmiştir.
   D-Askeri dehasını geliştirmiştir.
   
3- 1914 yılında Mustafa Kemal Sofya'da Osmanlı elçili-ğinde görevli iken I. Dünya Savaşı başladı. Bu görevi sırasında gelişmeleri takip ediyor ve savaşın başlangı-cında Almanya'nın yenileceğini çevresindekilere açıkça söylüyordu.
Metne göre Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliği öne çıkmaktadır?
A-İleri görüşlülüğü                 B-İdealistliği   
C-Vatanseverliği             D-Hayalperestliği

I. Kurtuluş Savaşı
II. Çanakkale Savaşı
III. Trablusgarp Savaşı
4-Mustafa Kemal'in görev aldığı savaşlar kronolojik olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A-I - II - III               B- III - II - I           
C- I- III - II                 D- II - III - I

share button   site tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf