8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dönem Paragraf - Yorum Soru ve Cevapları

Başlatan alagöz, 09 Aralık 2018, 16:16

« önceki - sonraki »

alagöz

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem Paragraf ve Yorum Soruları ve Cevapları

8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dönem Paragraf ve Yorum Soruları ve Cevapları

DURUM :19. yüzyılın sonlarına doğru OsmanlıDevleti parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemdeOsmanlı sınırları içinde yaşayan azınlıklarFransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik
akımının etkisiyle ayaklanarak bağımsızlıklarınıkazanmışlardı.
ÇÖZÜM : Bazı aydınlar dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın bütünmilletleri kapsayacak bir üst kimlik oluşturmayaçalıştılar. Bu düşüncenintemelinde gayrimüslimleri devlete bağlı tutma fikriyatıyordu.
1-Devleti bu durumda dağılmaktan kurtarmak isteyen bazı yönetici ve aydınların ortaya koyduğu bu fikir hangisidir?
a-OSMANLICILIK    b-İSLAMCILIK   c-BATICILIK   d- TÜRKÇÜLÜK

 "Sonunda, doğrudan Başkomutan Vekili Enver Paşa'ya yazarak Sofya'da daha fazla kalmakistemediğini, görev verilmeyecekse açıkça söylenmesini istedi. Aralık başında gönderdiği mektuptaşunları yazıyordu: 'Vatanın savunulmasına yönelik etkin görevden daha önemli ve yüce birgörev olamaz. Arkadaşlarım cephelerde, ateş hatlarında savaşırken ben Sofya'da ataşemiliterlik yapamam.Eğer birinci sınıf subay olma yeterliliğinde değilsem lütfen söyleyiniz."
 Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı öncesinde askerî ataşe olarak bulunduğu Sofya'dan İstanbul'amektuplar göndermiştir. O mektuplardan birinde, Osmanlı yöneticilerine; Almanya'nın çıkabilecek bir savaştayenileceğini söylemiş ve bu nedenle Almanya'nın yanında savaşa girilmemesi uyarısında bulunmuştu. Bu açıklamalar Mustafa Kemal'in kişisel özelliklerinden hangileri ile ilgilidir?
a-Çok yönlülük -İnkılapçılık   b-Mantıklılık-İnsan sevgisi
c-Vatanseverlik-İleri görüşlülük d-Birleştiricilik - Kararlılık

4-Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi'nde fethedilen Selanik, Mustafa Kemal'in doğduğu sırada beş yüzyıllık bir Türk şehriydi. İşlek bir limanı ve Avrupa ile demir yolu bağlantısı bulunan Selanik, Osmanlı ülkesininher bakımdan en gelişmiş şehirlerinden biriydi. Ekonomik ve kültürel canlılığın hâkim olduğu Selanik'te çeşitlidinlerden ve milletlerden insanlar bir arada yaşıyorlardı. Bu özellikleri nedeniyle şehir, Batı'dan gelen fikirakımlarının yerleşmesine elverişli bir konumda bulunuyordu. Aynı zamanda bir ordu merkezi olan Selanik, devletin geleceğinden kaygı duyan aydınların toplanıp gazeteler çıkardığı, cemiyetler kurduğu ve tartışmalaryaptığı siyasi bir merkezdi. Sadece bu bilgilere göreSelanik şehrinin özellikleriyle ilgili hangi yargıya ULAŞILAMAZ?
a-Farklı kültürler bir arada yaşamaktadır
b- Ülke sorunlarına çözüm önerileri getirilen bir şehirdir.
c-Ulaşımın geliştiği bir şehirdir
d-Azınlık isyanlarının ilk başladığı şehirdir

share button   site tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf