1.Dönem İnkılap Tarihi 8.sınıf deneme sınavı

Başlatan no865, 23 Kasım 2018, 13:27

« önceki - sonraki »

no865

1.Dönem İnkılap Tarihi 8.sınıf deneme sınavı

1)Amasya Genelgesinin;
*İstanbul hükümeti aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş göstermektedir.
Maddesinde İstanbul Hükümetinin eleştirilmesine yol açan durum aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a)İtilaf devletlerine karşı mücadele etmemesi
b)Vatan savunması için gerekli tedbirleri almaması
c)İşgaller karşısında duyarsız kalması
d)Bağımsızlık mücadelesine destek vermesi

2)İzmir'in işgali yakın tarihimizin acı dolu sayfalarından birini oluşturmakla birlikte Milli Mücadele açısından milli potansiyeli harekete geçirmiş, milletin heyecanını doruk noktasına çıkarmıştı.
Yukarıdaki bilgilere göre İzmir'in işgalinin hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
a)İstanbul hükümetinin işgallere tepkisiz kalması
b)Türk halkının bağımsızlık düşüncesini ortaya çıkartması
c)Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçerek halkı örgütlemesi
d)İzmir'in işgalinin haksızlığını dünyaya duyurması

3)Milli Cemiyetlerin;
*Bulundukları bölgelerin Türklere ait olduğunu, bu nedenle işgallerin haksızlığını dünya kamuoyuna duyurmayı amaçlamışlardır.
*Kuruşlarında milliyetçilik duygusu etkilidir.
*Önceleri basın-yayın yoluyla direnişi yönlendirmeye çalışmışlar bunun yanında Kuvayı Milliye birliklerine katılmışlardır.
*İstanbul Hükümeti ile ters düşmüşlerdir.
Özelliklerine bakarak;
I)Ulusal kurtuluşu savunmuşlardır.
II)Vatanseverlik duygusuyla ortaya çıkmışlardır.
III) Silahlı direniş faaliyetlerinde bulunmuşlardır.
IV)Milli egemenliğin gerçekleşmesi için çalışmışlardır.
Yorumlarından hangileri yapılamaz?
a)I, III      b)Yalnız IV
c)II, III      d)I, IV

share button   site tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf