27 Mayıs 2019, 02:29     

Sosyaldeyince.com Akıllı Telefon Uygulaması Google Play Store^de yayında.

TC. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA SINAV

Başlatan sosyalfun, 10 Ocak 2018, 12:17

« önceki - sonraki »

sosyalfun

TC. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA SINAV

A)   Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.(16P)

B) Aşağıda milli mücadeleye karşı olan cemiyetler ile Türk topraklarının işgaline karşı kurulan cemiyetlerde oluşan birer takım oluşturunuz. Takım için aşağıdaki listeden faydalanabilirsiniz.(10P)

C) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların karşısına (D) yanlış olanların karşısına (Y) yazınız. (6 P)
(    ) M. Kemal Kurtuluş Savaşı'nı merkezi bir noktadan yönetebilmek için Ankara'ya gelmiştir.
(    ) Manda ve himaye ilk kez Balıkesir Kongresi'nde reddedilmiştir.
(    ) Temsil Heyeti ilk kez Mebusan Meclisi'nde kurulmuştur.
(       ) Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmıştır.
(      ) Misak-ı Milli ile sınırlarımız çizilmiştir.
(        ) Saltanatın kaldırılması laiklik yolunda atılan ilk adımdır.

D) Aşağıdaki boş bırakılan yerlere tablodaki kelimelerin uygun olanlarını yerleştiriniz. (10 puan)
Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi, amacı ve yöntemi belirlendi.    (....................................................)
Anadolu ve Rumeli'deki tüm cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildiği kongre  (...........................................)
İstanbul Hükümet, Milli Mücadeleyi ve Temsil Heyeti'nin varlığını resmen tanımıştır. (...........................................)
Toplanış yönüyle bölgesel, alınan kararlar yönüyle milli bir kongredir.(..............................................)
İşgallerin protesto mitingleriyle kınanması istendi (..............................................)

2.   Mustafa Kemal, komşularının oğlunun okula gider¬ken giydiği askerî kıyafetten etkilenmiş ve asker ol¬maya karar vermişti. Bu nedenle gizlice askerî rüş¬tiye sınavına hazırlanmış ve sonunda da Selanik Askerî Rüştiyesini kazanmıştı. Parçaya göre, Mustafa Kemal'in askerlik mesle¬ğini seçmesinde etkili olan faktör, aşağıdakiler¬den hangisidir?
A)   Yaşadığı çevre
B)   Ekonomik şartlar
C)   Ailesinin yönlendirmesi
D)   Öğretmenlerinin teşviki

share button   
 site tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf