27 Mayıs 2018, 22:41     yeni yeni
Sosyal Bilgiler Dersi 7. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Değerlendirme

Başlatan sosyalci, 10 Ocak 2017, 10:57

« önceki - sonraki »

sosyalci

Sosyal Bilgiler Dersi 7. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Değerlendirme

8.   Ülkenin kalkınmasının gerçekleşebilmesi için eldeki mevcut kaynakların bilinmesi ve buna göre bir planlama yapılması gerekir. Bu konuda ihtiyaç duyulan bilgiler nüfus sayımları ile elde edilir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının amaçlarından biri değildir?
A)   Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımını incelemek
B)   Nüfusun psikolojik durumunu belirlemek
C)   Kişi başına düşen millî geliri belirlemek
D)   Nüfusun okur-yazar oranını belirlemek

9.   I-  Özel işletme, kuruluş ve fabrikalarda çalışanların
II- Tüm devlet kurumlarında memur kadrosunda çalışanların
III- Belirli bir prim karşılığında esnaf ve sanatkârların,bağımsız çalışanların bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?
I                           II                         III
A)   SSK                     Emekli Sandığı     BAĞ-KUR
B)   Emekli Sandığı    SSK                      BAĞ-KUR
C)   SSK                     BAĞ-KUR            Emekli Sandığı
D)   Emekli Sandığı    BAĞ-KUR             SSK

10.   İnsanlar ekonomik ve toplumsal olmak üzere farklı nedenlerle bir yerden diğer bir yere göç ederler. İnsanlar istedikleri yere gitme ve burada yaşama özgürlüğüne sahiplerdir. Bu bilgide aşağıdaki temel haklardan hangisine değinilmiştir?
A)   Yerleşme ve seyahat özgürlüğü
B)   Eğitim Hakkı
C)   Seçme ve seçilme hakkı
D)   Din ve Vicdan Özgürlüğü

18.   Türkler Malazgirt'ten sonra Bizans'a karşı 1176'da en büyük zaferini kazandı. Anadolu'nun Türk yurdu olduğu ve hep öyle kalacağı kesinleşti.Özellikleri verilen Zafer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çimpe         B) Pasinler
C) Miryokefalon      D) Dandanakan

19.   Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin Akdeniz'de ticaret yollarının güvenliğini sağlamak ve denizcilik faaliyetlerini geliştirmek için aldığı yerlerden biri değildir?
A)   Rodos  B)   Kırım
C)   Girit     D)   Kıbrıs
Mesajı Paylaşsite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Eba Kazanım Testleri 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf