22 Kasım 2017, 06:33     yeni yenisosyal bilgiler seti


7. Sınıflar Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

Başlatan sosyalci, 08 Ocak 2017, 15:19

« önceki - sonraki »

sosyalci

7. Sınıflar Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

Mevsimlik göç    -   Şeyhülislam   -   Subaşı   -   Yavuz Sultan Selim   -   Medrese   -   Külliye   -   Kaptanı Derya     
kervansaray -      Beyin göçü    -    İznik - Kazasker   -   Veziri Azam   -   Kervansaray   -   İskan Politikası   
Tımar Sistemi   -   Yıldırım Beyazıd - Malazgirt
A. Aşağıdaki boşluklara yukarıda verilen kelimelerden uygun olanlarını getirerek doldurun.  20P
1- Osmanlı Devletinde Donanma Komutanına  .....................................   denilirdi.                                                                                 2- Osmanlı Devletinde Lise ve Üniversite düzeyindeki eğitim kurumlarına  ......................  denilirdi.
3- Osmanlı Devletinde çıkarılan kanunların dinen uygun olup olmadığını denetleyen kişiye  ............................... denilirdi.
4- Osmanlı Devletinde diğer adı Sadrazam olan ve bugünkü Başbakan konumundaki kişiye ...............................   denilirdi.
5- Yurt içindeki nitelikli insanların kendilerini daha da geliştirmek, eğitimlerini daha iyi koşullarda sürdürmek için yurt dışında başka bir ülkeye göçmesine ...................................... denir.

B. Aşağıdaki cümlelerin doğru mu, yanlış mı olduğunu tablo üzerinde (x) işareti koyarak belirtiniz.(20 p )
Osmanoğulları;Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı boyundandır.
Sultan 2.Mehmet İstanbul'un fethi için «Fatih» adı verilen çok büyük toplar döktürdü.
Anadolu Selçukluların en kuvvetli padişahı Alaaddin Keykubattır.
Fetret devrine II. Mehmet son vermiştir

Soru-8)  Osmanlı Devleti'nde birbirinden farklı milletler (Türk, Arap, Rum, Bulgar v.s.) ve farklı din ve mezhebe inanan insanlar (Müslüman, Hristiyan, Yahudi) bir arada yaşadı. Osmanlı Devleti bu farklılıklara rağmen insanları ahenk içinde idare etti.
     Osmanlı Devleti'nin bunu başarabilmesini sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halka baskı ve zulüm uygulamaları
B) Hiç kimseden vergi almadıkları için
C) Devlete karşı isyan etmemeleri için korkutmaları
D) Hoşgörü ve adaleti yönetimin temel esası yapmaları

Soru-9) Aşağıdakilerden hangisi bir göç şekli değildir?
A)Bir haftalık tatile gitmek                                                                    B)Üç aylığına fındık toplama işine gitmek
C)Üç yıllığına inşaatta çalışmaya gitmek                             D) Hiç ayrılmamak üzere İstanbul'a yerleşmek
Mesajı Paylaşsite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Eba Kazanım Testleri 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf . . : : : . . Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf