24 Kasım 2017, 10:18     yeni yenisosyal bilgiler seti


6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI SINAVI SORULARI

Başlatan Kutup Yıldızı, 07 Ocak 2017, 10:37

« önceki - sonraki »

Kutup Yıldızı

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI SINAVI SORULARI

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri yandaki kutucukta yer alan kelimelerden uygun olanlarıyla doldurunuz.(2x11: 22p)
Orta Asya     Göktürkler   Maniheizm   Ekvatoral   Kadeş   Asya Hun   Uygurlar
1.   Hititler ile Mısırlılar arasında imzalanan tarihin ilk yazılı antlaşması ...........................'dır.
2.   ............................ Devleti bilinen ilk Türk devletidir.
3.   Bozkurt ve Ergenekon Destanları ..................... Devleti'ne aittir.
4.   ........................ Türklerin ilk ana yurdudur.
5.   Tarihte ilk defa parayı bulan uygarlık.................................'dır.
6.   ......................... İslamiyet öncesi Türklerin milli dinidir

B) Aşağıda verilen cümlelerden DOĞRU olanlara (D), YANLIŞ olanlara (Y)  harfini yazınız. (2x5: 10p)
1-(      )   Büyük ölçekli haritaların ayrıntıyı gösterme gücü daha fazladır.
2-(      )   Asya Hunları kendilerine özgü bir alfabe kullanmışlardır.
3-(      ) Küçük ölçekli haritalarda küçültme oranı daha azdır.   

2. Aşağıda verilenlerden hangisi Karadeniz iklimine ait özellik değildir?
A)   Her mevsim yağışlıdır
B)   Bitki örtüsü makidir.
C)   En fazla yağış sonbaharda görülür
D)   Ilıman bir iklimdir.

3.Oğuz Kağan olarak da bilinen Hun Devleti hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mete Han       B) Atilla
C) Bumin Kağan      D) Teoman

4. İpek Yolu'na egemen olma konusunda Türklerin en fazla mücadele ettiği devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Moğollar    B) Çinliler
C) Mısırlılar        D) Hintliler
Mesajı Paylaşsite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Eba Kazanım Testleri 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf . . : : : . . Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf