Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com
..:: Bilgiye Atılan Adım ::..


Sosyaldeyince.com Akıllı Telefon Uygulaması Google Play Store^de yayında.


6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2019 2020 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

Başlatan yasinanlan, 15 Aralık, 2019, 17:59

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

yasinanlan

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ...................... ORTAOKULU
6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI


ADI SOYADI:                                       SINIFI: 6/       NO:       SONUÇ:   

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız. (20 p)

( ) 1. Kültürü oluşturan dil, din ve tarih gibi unsurlar toplumsal birlikteliğin oluşmasına katkı sağlar.
( ) 2. Bir öğrencinin eğitimini tamamlayarak doktor olması sosyal rollerin zaman içinde değişebileceğini
gösterir.
( ) 3. Ön yargı toplumda uyum içinde yaşayabilmemizi sağlar.
( ) 4. Herhangi bir sorunla karşılaştığımızda bu sorunu görmezden gelmeliyiz.
( ) 5. Toplumsal yardımlaşma ve dayanışma birlik ve beraberliğimize katkı sağlar.
( ) 6. Hun Türklerinin konargöçer yaşam tarzına sahip olmaları tarımın gelişmesine katkı sağlamıştır.
( ) 7. Tarihî ticaret yolları toplumlar arası ilişkileri sadece ekonomik alanda etkilemiştir.
( ) 8. İslamiyet ile birlikte Arap Yarımadası'nda insan hakları konusunda önemli ilerlemeler yaşanmıştır.
( ) 9. Anadolu'da imarethane, darüşşifa, kervansaray, kümbet gibi mimari eserlerin varlığı bu coğrafyada
Türk-İslam kültürünün oluştuğunun kanıtıdır.
( ) 10. Malazgirt ve Miryokefalon savaşları Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini olumlu etkilemiştir.

B. Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boş bırakılan yerleri doldurunuz.(20 p)

(alo 150 - tarihimiz - vakıflar - ayrımcılık - kardeş - kardeşlik- Siyasetname - Uygurlar-
Kök Türk - Hicret - Balbal - Kervansaray)
1) Orhun Abideleri .....................................e aittir.
2) Mani dininin kabul edilmesi ..............................da siyasi, sosyal, kültürel ve askerî alanda etkilemiştir.
3) ................................eskiden Türklerin mezarlarının başına diktiği heykellere denirdi.
4) .................................Nizamülmülk tarafından yazılmış önemli bir eserdir.
5) Müslümanların 622 yılında Mekke'den Medine'ye göçüne ...............................denir.
6) Ailemizde ..................................olmak doğuştan ya da yaşa bağlı sahip olduğumuz bir rolümüzdür.
7) ....................................millî kültürümüzün en önemli unsurlarından biridir.
8) Toplumda ön yargıların artması ...................................ve çatışmaya neden olabilir.
9) Türk-İslam devletlerindeki................................yardımlaşma ve dayanışma kurumlarıdır.
10) ......................vatandaşın kamuyla alakalı şikâyet, istek, ihbar ve müracaatlarını yapacakları telefon hattıdır.

C. Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen boşluğa yazınız. (10p X 2 =20 p)
1-Üstünde eski elbiseler olan bir genç, aracına binen bir kadının camına tıklayarak camı açmasını ister. Kadın, gencin hâlini görünce para istediğini düşünerek ona bozuk para uzatır. Aslında genç adam, kadına azönce düşürdüğü cüzdanını vermeye çalışmaktadır.
Kadının gence karşı bu tutumu hangi kavram ile ifade edilebilir?
...
...
...
2-Tuğrul Bey, Dandanakan Savaşı sonrasında toplanan kurultayda eline aldığı bir oku ağabeyi Çağrı Bey'e vererek kırmasını ister. Çağrı Bey bu tek oku rahatça kırar. Ok sayısı üçe çıkınca kırmakta zorlanır. Ok sayısı dörde çıkarılınca kıramaz. Bu olayın ardından Tuğrul Bey, "Bu oklar gibi olursak her daim milletimiz var olur." der.
Tuğrul Bey, bu davranışıyla toplum için hangi unsurun önemini vurgulamaya çalışmıştır?
...
...
...
D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (8p X 5 =40 p)

1- Aşağıdakilerden hangisi sorunlarımızın çözümünde kullanacağımız yöntemlerden biri olamaz?
A) Yetkili kurumlara başvurarak çözmeye çalışmak      B) Sorunuyla ilgili dilekçe vermek
C) Bakanlık hatlarını arayarak yardım istemek         D) Sorunu görmezlikten gelmek
________________________________________
2- Ayşe ve sınıf arkadaşları Van depreminde zarar gören ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için okullarında kermes düzenlemişlerdir. Topladıkları parayı da depremzedeler için açılan banka hesabına yatırmışlardır.
Ayşe ve arkadaşlarının yaptıkları bu faaliyeti aşağıdakilerden hangisine örnek gösterebiliriz?
A) Sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya      B) Uluslararası birlik ve beraberliğe
C) Bireysel ihtiyaçları karşılamaya         D) Sorunlara karşı duyarsız kalmaya
________________________________________
3- "Bir milletin kâinatı ve hayatı kendisine göre adlandırması, seslendirmesi, onu kendince yorumlamasıdır."
Yukarıdaki metinde kültürel ögelerden hangisinin önemine vurgu yapılmıştır?
A) Dil       B) Din       C) Gelenek       D) Tarih
________________________________________
4-Kuşaktan kuşağa aktarılan ve bir toplumu diğer toplumlardan ayıran hayat tarzı o toplumun millî kültürüdür. Dil, tarih, inanç, gelenek, örf gibi milli kültürü oluşturan unsurlar milletin birliği ve beraberliğinde önemli role sahiptir.
Aşağıdakilerden hangisi dinin milli birlik beraberliği sağlamadaki etkisine örnek olabilir?
A) Ortak geçmişe sahip insanlar arasında duygusal bağlar kuvvetli olur.
B) Bayramlarda kırgınlıklar son bulur böylelikle halkın birbirine bağı kuvvetlenir.
C) Aynı dili konuşmak insanlar arasında ortak duygu, hedef ve tepkilerin oluşmasındaönemli yere sahiptir.
D) Düğünlerde, cenazelerde komşuların yardıma koşması geleneği toplumsal bağların güçlenmesinisağlar.
________________________________________
5- Bazı sosyal roller bireyin aldığı eğitim, yaptığı çalışmalar ve elde ettiği başarılar sonucunda değişir.
Buna göre;   I- Üniversiteden mezun olup mühendis olmak
II- Sınıf başkanı olmak
III- İzci lideri olmak
IV- Yeni doğan kardeşine abi ya da abla olmak
Gibi rollerden hangileri bu açıklamaya uymaz?
A) Yalnız IV       B) I ve II       C) II ve III       D) I-II ve III
________________________________________
6-Asya Hun Devleti hükümdarı Mete Han, onlu ordu sistemini oluşturmuştur. Bu sistem günümüze kadar diğer devletler tarafından da kullanılmıştır.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden en çok hangisine ulaşabilir?
A) Türklerin diğer devletleri etkilediğine      B) Mete Han'ın orduya önem verdiğine
C) Hun askeri teşkilatını güçlendirdiğine      D) Türk hâkimiyet alanının arttığına
________________________________________
7-Anadolu'nun Türk yurdu olmasında aşağıdaki savaşlardan hangisinin katkısı olduğundan söz edemeyiz?
A) Malazgirt Savaşı    B) Pasinler Savaşı   C) Miryokefalon Savaşı    D) Talas Savaşı
________________________________________
8-Arap Yarımadası'nda İslamiyet'in yayılması ile birlikte
I- Irkçılığa son verilmiştir.
II- Adalete önem verilmeye başlanmıştır.
III- Mal ve can güvenliği sağlanmıştır.
Bu değişimlerden hangileri toplumsal birlik veberaberliğe katkı sağlar?
A) Yalnız I       B) I ve III      C) II ve III       D) I-II ve III

BAŞARILAR DİLERİM...          

share button   site tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf