sosyal bilgiler seti

sosyal bilgiler seti

2. Teog İnkılap Tarihi Deneme Sınavı (Eba Testlerinden Derleme) Gönderen Konu: 2. Teog İnkılap Tarihi Deneme Sınavı (Eba Testlerinden Derleme)  (Okunma sayısı 608 defa)

Çevrimdışı sosyalfun

  • Normal Üye
  • **
  • İleti: 57

  • uygulama
2. Teog İnkılap Tarihi Deneme Sınavı (Eba Testlerinden Derleme)
Cevaplı deneme soruları.

2. Mustafa Kemal’in okul hayatına devam etmek için döndüğü Selanik, o yıllarda karışıklıklar içinde bulunuyordu.
Farklı inançların, milletlerin ve kültürlerin uzun yıllar uyum içinde yaşadığı Balkanlar; isyanlar, ayaklanmalar ve ciddi fikir ayrılıklarının yaşandığı bir coğrafya haline gelmişti.
Bu durum Mustafa Kemal’in fikir hayatı üzerinde aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) Ülkenin kurtuluşu için düşünceler üretmesine
B) Çevresinde yaşananlara karşı duyarsız kalmasına
C) Askerlik mesleğinden istifa etmesine
D) Osmanlının yıkıldığını kabul etmesine

3. Ekonomik ve kültürel canlılığın hakim olduğu, işlek bir limana sahip olan ve Avrupa ile demir yolu bağlantısı
bulunan Selanik, Osmanlı Devleti’nin her bakımdan en gelişmiş şehirlerinden biriydi.
Metinde Selanik şehrinin hangi özelliğine vurgu yapılmıştır?
A) Sosyal       B) Dini
C) İktisadi       D) Kültürel

4. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerden hangisi Anadolu’da Kuvayımilliye birlikleri ve Milli Cemiyetler’in kurulmasında etkili olmuştur?
A) Osmanlı demiryollarından İtilaf Devletleri istifade edecekler ve Osmanlı ticaret gemileri onların hizmetinde bulundurulacaktır.
B) Osmanlı Hükümeti, merkezi devletlerle bütün ilişkilerini kesecektir.
C) Trablusgarp ve Bingazi’de Osmanlı işgali altında bulunan limanlar İtalyanlara teslim olunacaktır.
D) Sınırların korunması ve iç asayişin temin edilmesinin dışında, Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir.


Linkback: http://www.sosyaldeyince.com/deneme-sinavlari/2-teog-inkilap-tarihi-deneme-sinavi-eba-testlerinden-derleme-t4701.0.html

share button            sosyal bilgiler